VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SPECIÁLNÍ MŠ V JABLONCI NAD NISOU

JSTE   Počítedlo   NÁVŠTĚVNÍKEM.     E-MAILUJTE NÁM

Zvládneme to hravě

loga

Projekt Cílené posílení a vyrovnání všech psychomotorických oblastí u dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami "Zvládneme to hravě" je určen dětem od tří do sedmi let z mateřské školy Hláska, dětem z běžných mateřských škol a dětem, které mateřskou školu nenavštěvují.

Děti z běžných mateřských škol a děti nenavštěvující předškolní zařízení se účastní nabízených aktivit v budově MŠ Palackého 37. Aktivity zaměřené na posilování oslabených psychomotorických oblastí jsou realizovány každé úterý od 16 do 17 hodin. Aktivity Individuální logopedická péče a Poradenství pro rodiče jsou organizovány dle harmonogramu.

Cílem projektu je zvýšení kvalitativních předpokladů pro vstup a zapojení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci vzdělávacího systému základního školství, vytváření inkluzivního prostředí ve škole, které poskytuje přiměřené podněty dětem s rozdílnými schopnostmi a možnostmi, záměrné a cílené posílení percepčně motorických oblastí včetně logopedické péče. Cílem projektu je dokonalejší připravenost dětí do základních škol, lepší psychická zralost a zdárné předpoklady pro zvládnutí trivia - čtení, psaní, počítání. Projekt posílí zdravé sebevědomí, pocit úspěchu i celkový statut dítěte ve třídě vrstevníků i v budoucím životě. Celkovým výstupem projektu budou posílené a vyvážené jednotlivé percepčně motorické oblasti, posílené motorické oblasti řeči, prevence předcházení specifickým poruchám učení a následně chování, inovace vzdělávacích metod v oblasti speciální pedagogiky u děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jež obsáhne metody, postupy a formy práce s těmito dětmi.