VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SPECIÁLNÍ MŠ V JABLONCI NAD NISOU

JSTE   Počítedlo   NÁVŠTĚVNÍKEM.     E-MAILUJTE NÁM

POZOR změna tel. čísel!

Budova Palackého


Budova U Přehrady

Motto:

           Jsou dvě důležité věci,
           které bychom měli dát svým dětem.
           Tou první jsou kořeny,
           tou druhou jsou křídla.

Veselý hoch Kde nás najdete
Kde nás najdete.
Hlavní budova
Hlavní budova speciální
mateřské školy.
Odloučené pracoviště
Budova odloučeného pracoviště.

Kontakty na nás:

Palackého 37

Odloučené pracoviště:

U Přehrady 4

Provoz MŠ:

6,30-16,00Ředitelka MŠ:

Mgr. Jana Brethová
E-mail

Mateřská škola speciální v Jablonci nad Nisou se nachází v Palackého ulici č. 37 a v odloučeném pracovišti U Přehrady 4 s bezbariérovým přístupem. Běžnou třídu navštěvují děti od 3 let. Vzdělávací činnosti v této třídě jsou shodné s činnostmi v běžných mateřských školách, rozvíjejí celou osobnost dítěte včetně psychomotorických oblastí, zaměřují se na prevenci logopedických vad. Speciální třídy navštěvují děti ve věku od tří do sedmi let na doporučení dětského nebo odborného lékaře, pedagogicko-psychologické poradny, klinického logopeda nebo speciálně pedagogických center. Mateřská škola pomáhá dětem zdravým, dětem s adaptačními problémy, úzkostným dětem, hyperaktivním, s poruchou pozornosti a soustředěnosti, s vadami řeči, se sluchovými a zrakovými vadami, s autismem, s mentálním postižením, s tělesným postižením a kombinovanými vadami.

Děti jsou rozděleny do 6 tříd, z nichž 1 třída je běžná pro děti bez postižení, 5 tříd je speciálních, do kterých jsou děti zařazeny podle věku a stanovených diagnóz. Ve speciálních třídách paralelně působí dvě učitelky, z nichž jedna provádí běžné činnosti mateřské školy, druhá se věnuje individuální vzdělávací činnosti včetně logopedické péče. Mateřská škola zajišťuje komplexní péči, na každé dítě ve speciální třídě je vypracován individuální výchovně vzdělávací plán konzultovaný s rodiči a odborníky.

Naším cílem je spokojené, šťastné a usměvavé dítě.

Stránky vytvořil   Martin Breth