VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SPECIÁLNÍ MŠ V JABLONCI NAD NISOU

JSTE   Počítedlo   NÁVŠTĚVNÍKEM.     E-MAILUJTE NÁM

Hravé povídání

Mateřská škola realizuje projekt "Hravé povídání", který je financován z dotace MŠMT. Projekt je zaměřen na prevenci logopedických vad v běžné třídě i speciálních třídách a je implementován do cílených činností v rámci režimu dne. Aktivity projektu zahrnují hry a činnosti na rozvoj řečových schopností, jazykových receptivních dovedností, na nácvik správného dýchání a oromotoriku, na rozvoj správného mluvního projevu a celkového vyjadřování.

Projekt v sobě zahrnuje 3 stěžejní aktivity:

Hravé povídání 1 Hravé povídání 2 Hravé povídání 3 Hravé povídání 4